Tepelné a chladové izolace

Hospodárné zacházení s energií šetří přírodní zdroje, má vliv na snížení emisí škodlivých látek, a tedy i redukci znečištění životního prostředí. Důležitou roli zde hraje tepelná izolace.

Tepelné a chladové izolace jsou důležitou součástí technických zařízení, v nichž je teplota rozdílná od teploty okolí.

Baucomex CZ, s.r.o. provádí izolace v těchto oblastech:

 • izolace turbín vč. příslušenství - stříkané izolace a šité matrace
 • izolace kotlů vč. příslušenství
 • izolace CK tanků, nádrží a příslušenství
 • izolace nadzemních potrubních rozvodů, potrubních mostů apod.
 • izolace podzemních rozvodů, topných kanálů, kolektorů apod.
 • izolace dálkových tepelných napáječů
 • izolace vzduchotechnických zařízení a kanálů
 • izolace rozvodů ÚT a zdravoinstalace
 • speciální izolace, např. izolace lodí, kabin
 • izolace půdních a výplňových prostor

Druhy izolačních materiálů:

 • materiály z minerální plsti
 • materiály ze skelného vlákna
 • materiály z keramického vlákna
 • pěnový polyetylen
 • syntetický kaučuk
 • pěnový polystyren
 • PUR, PIR
 • polyuretan
 • pěnové sklo
 • calcium - silikát
 • fenolická pěna
 • perlit

Členění izolací z hlediska použití:

 • tepelné izolace proti ztrátě tepla
 • tepelné izolace proti ztrátě chladu
 • izolace proti rosení (kondenzaci)
 • izolace pro ochranu osob - proti popálení
 • protihlukové izolace
 • protipožární izolace
 • izolace vysokoteplotních zařízení

Členění izolací z hlediska způsobu montáže:

 • izolační desky, rohože a segmenty z vláknitých a keramických materiálů
 • trubice, hadice a pásy z pěnového izolačního materiálu
 • izolační pouzdra a skruže z vláknitých a keramických materiálů
 • stříkané izolace na bázi minerálního vlákna
 • stříkané izolace na bázi pěnového polyuretanu
 • speciální šité matrace
 • snímatelná izolační pouzdra

Povrchová úprava izolací:

 • vyztužená hliníková fólie
 • polyetylenová fólie s nosnou vložkou z pletiva
 • PVC fólie vč. tvarovek
 • pozinkovaný plech hladký, trapézový
 • hliníkový plech hladký, trapézový
 • nerezový plech

Protipožární izolace

Nabízíme protipožární izolace formou nátěrů, nástřiků a obkladů v rámci zabezpečení současných požadavků na protipožární ochranu dle evropských norem a v souladu s požadavky pojišťovacích ústavů.

Protipožární opatření dodáváme především v oblasti průmyslových a pozemních staveb.

Jedná se především o preventivní protipožární opatření na:

 • vzduchotechnická potrubí
 • větracích kanálech
 • skladovacích nádržích
 • v prostupech příček a stěn pomocí přepážek
 • Izolace podzemních dopravních zařízení, především dálničních a železničních tunelů
Loader Image